Person

Toni Rønnow-Rasmussen

Professor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post toni.ronnow-rasmussenfil.luse

Telefon 046–222 94 86

Rum LUX:B519

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Disp.1993 (om R. M Hare); docent -02; prof. -08 i praktisk filosofi sedan 2014 "acting chair. 2010-13 finansierade VR mitt projekt - "Om våra Goda skäl", som undersökte begreppen värde och skäl. Projektet mynnade bl. a. ut i boken – Personal Value (OUP 2011). 2004-2010 var jag co-editor för Ethical Theory and Moral Practice; medlem av the Review Board för Wiley-Blackwell's International Encyclopedia of Ethics, och med i "editorial boards" för 4 facktidskrifter. VT-13 var jag visiting fellow vid St Andrews. Sep 2015 valdes jag in i Academia Europaea. Nyare arbeten: “Fitting-attitudeAnalysis and The Logical Consequence Argument”, Philosophical Quarterly (2018); Locating Value in Moral Progress" (Ethical Theory and Moral Practice); “‘On-Conditionalism’: On the Verge of a New Metaethical Theory” (2017 The Ethics Forum/Les Ateliers de l'éthique vol. 11, samt "Good and Good-for" i The International Encyclopedia of Ethics (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell (2017)..

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (22 st)

Bokkapitel (16 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (12 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (5 st)

Övrigt (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Invald i Academia Europaea September 2015 (http://www.ae-info.org/.

Toni Rønnow-Rasmussen

Professor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post toni.ronnow-rasmussenfil.luse

Telefon 046–222 94 86

Rum LUX:B519

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30