Person

Toni Rønnow-Rasmussen

Professor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post toni.ronnow-rasmussenfil.luse

Telefon 046–222 94 86

Rum LUX:B519

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Prof. 2008 i praktisk filosofi, 2014- "acting chair. 2010-13 finansierade VR mitt projekt - "Om våra Goda skäl",som mynnade bl. a. ut i boken – Personal Value (OUP 2011). 2004-2010 var jag co-editor för Ethical Theory and Moral Practice; medlem av the Review Board för Wiley-Blackwell's International Encyclopedia of Ethics, och med i "editorial boards" för 4 facktidskrifter. VT-13 var jag visiting fellow vid St Andrews. Sep 2015 valdes jag in i Academia Europaea. Nyare arbeten: The Value Gap (kommande bok OUP); "Explaining value:" (medförf. W. Rabinowicz, Phil Studies 2021); Review of Herlinde Pauer-Studer's Justifying Injustice; LegalTheory in Nazi Germany (ETMP 2021); Fitting-attitude Analysis and The Logical Consequence Argument”, Philosophical Quarterly (2018) ; Locating Value in Moral Progress" (ETMP); “‘On-Conditionalism’: On the Verge of a New Metaethical Theory” (2017 TLes Ateliers de l'éthique

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (23 st)

Bokkapitel (16 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (12 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (7 st)

Övrigt (7 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Invald i Academia Europaea September 2015 (http://www.ae-info.org/.

Toni Rønnow-Rasmussen

Professor

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post toni.ronnow-rasmussenfil.luse

Telefon 046–222 94 86

Rum LUX:B519

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09