Person

robin.stenwallfil.luse | 2023-10-16
Robin Stenwall

Universitetslektor, docent

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post robin.stenwallfil.luse

Telefon 046–222 17 57

Mobil 070–798 98 50

Rum LUX:B553

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i teoretisk filosofi och har bl.a. studerat statsvetenskap, journalistik, statistik, sociologi, kognitionsforskning, praktisk och teoretisk filosofi. Mitt huvudintresse inom filosofin är metafysik, vetenskapsteori och medvetandefilosofi. Övriga intressen är politik, musik, scooters (Vespa och Lambretta från 60- och 70-talet), JVVF-kultur, true crime och film. Idag är jag anställd som universitetslektor på heltid och föreläser främst i formell logik, filosofisk logik, metafysik, vetenskapsteori och filosofiska metoder.

Utbildning: Statsvetenskapliga studier i Åbo Akademi, fil. mag. och fil. dr. från Lunds universitet samt en oavslutad journalistutbildning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Robin Stenwall

Universitetslektor, docent

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post robin.stenwallfil.luse

Telefon 046–222 17 57

Mobil 070–798 98 50

Rum LUX:B553

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09