Person

erik_j.olssonfil.luse | 2021-01-01
Erik J Olsson

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik_j.olssonfil.luse

Telefon 046–222 09 25

Rum LUX:B530

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag doktorerade i teoretisk filosofi i Uppsala, 1997, på en avhandling om koherensbegreppet efter studier i filosofi, lingvistik, matematik (BA) och datavetenskap (MSc). I Uppsala blev jag också docent 2001. Åren 1997-2003 innehade jag en post-doc-tjänst vid universitet i Konstanz, Tyskland. Där blev jag docent (Privatdozent) 2003. Jag är sedan 2007 professor i teoretisk filosofi och koordinator för avdelningen. Jag är en av upphovsmännen bakom Laputa, ett program för att simulera kommunikation och kunskapstillägnande i sociala nätverk. 2012 grundade Magnus Zetterholm och jag Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige. Jag leder för närvarande projektet Filterbubblor och ideologisk segregering online, som finansieras av Riksbankens Jubilumsfond. Projektet studerar möjliga informationsbubblor främst i Googles sökmotor.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (7 st)

Redaktörskap (10 st)

Artiklar (61 st)

Bokkapitel (51 st)

Encyklopediartiklar (3 st)

Konferensbidrag (3 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (17 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (73 st)

Tidningsartiklar (57 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Erik J Olsson

Professor

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik_j.olssonfil.luse

Telefon 046–222 09 25

Rum LUX:B530

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09