lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Working and study environment

Inom HT-fakulteterna arbetar man på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och därmed för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa för såväl anställda som studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser. Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna medan prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö- arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen.

Mer information om arbetsmiljöfrågor:

Humanistiska och teologiska fakulteterna, arbetsmiljö
Lunds universitet, arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöpolicy för filosofiska institutionen (PDF)

Skyddsombud

Skyddsombud för Filosofiska institutionen: Ingela Byström
Ersättare: Anna Cagnan Enhörning

Studerandeskyddsombud: Josefine Bergman Larsson

Om du som student vid Filosofiska institutionen uppmärksammar brister i arbetsmiljön kan du kontakta prefekt: Tomas Persson.