Working and study environment

Inom HT-fakulteterna arbetar man på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och därmed för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa för såväl anställda som studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser. Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna medan prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö- arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen.

Mer information om arbetsmiljöfrågor:

Skyddsombud

Skyddsombud för Filosofiska institutionen: Anna Östberg
Ersättare: Anna Cagnan Enhörning

Studerandeskyddsombud: Josefine Bergman Larsson

Om du som student vid Filosofiska institutionen uppmärksammar brister i arbetsmiljön kan du kontakta prefekt: Tomas Persson.

Guide for students about...

... discrimination, harassment and victimisation
Discrimination, harassment and victimisation - guide for employees

Discrimination, harassment and victimisation - download the guide for employees

Page Manager: anna.ostbergfil.luse | 2021-02-25