lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2019-01-22

Masterstudenter i kognitionsvetenskap på mässa för innovativ interaktion

Masterstudenter i kognitionsvetenskap och civilingenjörsstudenter visade upp sina forsknings- och utvecklingsanknutna projekt på en mässa på LUX den 17 och 18 januari. Sydsvenskan besökte mässan [...]

2019-01-15

Hedersdoktor vid HT avliden

Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten i Lund efter att ha nominerats av Filosofiska institutionen. [...]

2019-01-10

Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik

Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats 1,8 miljoner kronor från Tillväxtverket/Europiska regionala utvecklingsfonden för medverkan i [...]

Seminar

Caroline Torpe Touborg: Difference-making and responsibility

2019-01-24 Th   13:15 - 15:00

Seminar

Involved in the same guilt

2019-01-25 Fr   15:15 - 17:00

Seminar

Johan Brännmark: Against Libertarian Paternalism

2019-01-31 Th   13:15 - 15:00