lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Master's Programme in Cognitive Science

Studenter med böcker

Two year master's programme

Our master's programme in cognitive science is taught in Swedish. Therefore this information is only available in Swedish. Please switch to Swedish to get more information.

    Ansökan

    Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan söka är inför höstterminen 2021. Ansökan görs via antagning.se.

    Mer information

    Studievägledare, Eva Sjöstrand,
    046-222 09 23, studievagledarelucs.luse