lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-09-13

Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi

Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ett stipendium från Wahlgrenska stiftelsen. Hon får 250 000 kr för forskningsprojektet Societal [...]

2017-08-22

Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket

I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ganska dåliga imitatörer har kognitionsvetare från Lund i en ny studie på Furuviks djurpark kunnat [...]

2017-08-03

Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne

Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid Pufendorf-institutet. Temat är 'Human Memory in the Digital Age'. [...]

Seminarium

Slutseminarium: Andrés Garcia

2017-09-22 Fr   10:15 - 12:00

Disputation

Planning and inhibition in corvids

2017-09-25 Må   10:00 - 13:00

Seminarium

Network neuroscience

2017-09-26 Ti   10:15 - 12:00