lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-08-22

Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket

I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ganska dåliga imitatörer har kognitionsvetare från Lund i en ny studie på Furuviks djurpark kunnat [...]

2017-08-03

Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne

Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid Pufendorf-institutet. Temat är 'Human Memory in the Digital Age'. [...]

2017-08-02

Korpar kan planera som människoapor

En artikel av Can Kabadayi och Mathias Osvath har publicerats i tidskriften Science och fått stor uppmärksamhet. Den visar att korpar kan planera för framtiden på liknande sätt som människoapor. [...]