lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2015-03-23

Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan

En lång rad undersökningar ger vid handen att en senareläggning av skolans starttider vore gynnsamt. Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre [...]

2015-03-18

Blicken kan avgöra vad som är rätt och fel

Vår ståndpunkt påverkas av vad ögat tittar på när vi fattar moraliska beslut. Forskare lyckades påverka försökspersoners svar på frågor som ”Är mord försvarbart?” genom att följa deras ögonrörelser. [...]

2015-03-16

Fågelhjärnan och tänkandets evolution

Mathias Osvath, forskare och föreståndare för Lunds universitets primatforskningsstation, föreläste om den komplexa fågelhjärnan under Hjärndagen 2014. Här kan du se en inspelning av [...]

Kl. 10–12: FTEA21

Språkfilosofi

LUX C337

Kl. 13–15: FTEA21

Språkfilosofi

LUX C337

Kl. 15–16: FTEA21

Språkfilosofi

LUX C337

Kl. 15–17: FPRA12

Moralfilosofi

LUX C126

Seminarium

Punishment and Rights Loss (NOTE DAY and TIME)

2015-04-01 On   15:15 - 17:00

Seminarium

To be announced

2015-04-07 Ti   13:15 - 15:00

Seminarium

tba (NOTE DAY)

2015-04-10 Fr   13:15 - 15:00