lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-11-03

Bidrag till forskning om lärande och matematik

Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms universitet beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet. [...]

2017-09-25

Presentation om syntolkning på Bokmässan

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – forskning och praktik. Boken är den första av den här typen som knyter samman forskning och praktik. Jana [...]

2017-09-13

Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi

Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ett stipendium från Wahlgrenska stiftelsen. Hon får 250 000 kr för forskningsprojektet Societal [...]

Seminarium

Post-Truth, Science Studies and Quietism

2017-11-23 To   15:15 - 17:00

Seminarium

Jakob Green Werkmäster: TBA

2017-11-30 To   13:15 - 15:00