lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2018-01-18

Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en heltidsanställning som forskare i minst sex år från och med september 2018. [...]

2017-12-19

Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond

Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical Garden: Supporting early mathematics for preschoolers with different linguistic backgrounds”. [...]

2017-12-14

Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning

David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet. [...]

Seminarium

Planning session

2018-01-19 Fr   15:00 - 17:00

Seminarium

Torbjörn Tännsjö: Prioritarianism or utilitarianism?

2018-01-22 Må   15:15 - 17:00

Seminarium

Confabulation and political attitudes

2018-01-23 Ti   10:15 - 12:00