lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentrådet

Välkommen till studentrådet vid Filosofiska institutionen!

Studentrådet på filosofiska institutionen utgörs av studentrepresentanterna från de grundutbildningar som finns på institutionen. Det vill säga:
- Kognitionsvetenskap
- Teoretisk filosofi A, B, C och D
- Praktisk filosofi A, B, C och D

Varje kurs förväntas välja två studentrepresentanter.
Studentrådets möten annonseras via mail till medlemmar.

Är du intresserad av information om kommande möten, maila studentrådet så får du information inför och efter varje möte.

Nuvarande aktiviteter:

1. Representera studenterna och deras intressen, gentemot HTS (humanistiska och teologiska studentkåren) såväl som institutionen.
2. Bevakning av utbildningens innehåll och kvalitet
3. Garantera god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
4. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor
5. Arbeta för bra relationer mellan studenter och universitetspersonal
6. Sittningar och andra sociala arrangemang

Studentrådet består av:

 • Hans Thim (FTEK01), ordförande
 • Josefine Bergman Larsson (PPE), vice ordförande
 • Joel Skoog (FPRA12)
 • Viktor Tagesson (PPE)
 • Klas Nygren (PPE)
 • Olivia Denkiewicz (FPRA22)
 • Daniel Werner (FPRA22)
 • Anton Emilsson (FPRK01)
 • Rasmus Kasurinen (FTEA12)
 • Tryggve Nilsson (FTEA21)
 • Samuel Kazen Orrefur (HAKOG)
 • Anton Wrisberg (HAKOG)
 • Amanda Wikholm (HAKOG)

  Dokument och protokoll 2017