lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Filosofiska Föreningen

Filosofiska föreningen är en ideell förening, som bildades 1922. Idag har föreningen ett trettiotal medlemmar. Föreningens arrangemang riktar sig främst till forskare och studenter vid Filosofiska institutionen i Lund, men också till en filosofiintresserad allmänhet. Den huvudsakliga verksamheten består av föredrag, seminarier och symposier inom filosofi, med inbjudna svenska och utländska gäster.
 
Medlemsavgift: 20 kr/år.
Betalas in på plusgirokonto 438972-2 (eller kontakta föreningen)

Filosofiska föreningens styrelse

GLORIA MÄHRINGER, ordförande/chair

FRITS GÅVERTSSON, vice ordförande/vice chair

YLWA WIRLING, nätmästare/webmaster

MATTIAS GUNNEMYR, kassör/treasurer

ROSANNA LJUNGGREN sexmästare/hosting

Kontakt

Filosofiska föreningen

Helgonavägen 3

Box 192, 221 00 Lund

gloria.mahringerfil.luse

Filosofiska Foreningen på Facebook