Department of Philosophy

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2016-10-26

Hur mår tryckfriheten i den digitala världen?

Välkommen på endagskonferens den 1 december 2016 på Pufendorfinstitutet! [...]

2016-10-25

Ny bok gör samhället tillgängligare för synskadade

Kan människor som aldrig har sett, se saker för sitt inre öga, alltså skapa mentala bilder? Om ja, hur går detta till? Kognitionsvetare kan ge viktiga bidrag till syntolkningen. Den i dagarna [...]

2016-10-24

Forskningsanslag till projekt i teoretisk filosofi

Riksbankens Jubileumsfond delade i dagarna ut anslag till fyra projekt i filosofi - varav två med Lundaanknytning. [...]

Seminarium

Deep Learning

2016-10-26 On   13:15 - 15:00

Seminarium

Vetenskap och beprövad erfarenhet - skola

2016-10-26 On   13:30 - 16:30

Seminarium

Jan Gertken (Humboldt Univ.): The Restrictions of Consequentialism

2016-10-27 To   13:15 - 15:00