lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Kognitionsvetenskap

Christian Balkenius, professor

046–222 32 51

Rasmus Bååth, forskare

Kerstin Gidlöf, forskare

Agneta Gulz, professor

046–222 32 69

Magnus Haake, forskare

Lars Hall, forskare

Jana Holsanova, docent

046–222 09 26

Ivo Jacobs, forskare

046–222 40 45

Birger Johansson, forskare

Petter Johansson, forskare

070–869 66 30

Magnus Johnsson, forskare

Megan Lambert, postdoc

046–222 64 78

Andreas Lind, forskare

Elainie Madsen, forskare

Mathias Osvath, docent, forskare

046–222 32 99

Tomas Persson, forskare

046–222 01 13

Philip Pärnamets, forskare

Gabriela-Alina Sauciuc, forskare

046–222 00 00

Annika Wallin, docent

046–222 08 99


Praktisk filosofi

David Alm, docent

046–222 09 28

Olof Blomberg, forskare

Eric Brandstedt, postdoc

0–222 17 21

Johan Brännmark, forskarassistent

Dan Egonsson, professor

046–222 94 72

Cathrine Felix, universitetslektor

Björn Petersson, docent

046–222 36 76

Wlodek Rabinowicz, professor, professor emeritus

046–222 75 95

Paul Russell, professor

Toni Rønnow-Rasmussen, professor

046–222 94 86

Ylva von Gerber, forskare


Teoretisk filosofi

Staffan Angere, forskare

046–222 78 59

Ingar Brinck, professor

046–222 08 97

Emmanuel Genot, postdoc

046–222 85 88

Bengt Hansson, professor emeritus

046–222 75 94

Tobias Hansson Wahlberg, universitetslektor

046–222 36 94

Jan Hartman, universitetslektor

046–222 32 53

Victoria Höög, docent

Martin Jönsson, docent

046–222 09 13

George Masterton, postdoc

046–222 00 00

Erik J Olsson, professor

046–222 09 25

Johannes Persson, professor

046–222 09 24

Carlo Proietti, forskare

046–222 76 42

Paula Quinon, postdoc

046–222 44 15

Robin Stenwall, universitetslektor

Henrik Thorén, forskare

Ylva von Gerber, forskare

Frank Zenker, forskare

046–222 64 78