lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand samt huvudsakligen verksam inom områdena värdeteori och meta-etik. Mer specifikt så kommer min forskning handla om de relationer som råder mellan olika typer av normativa begrepp, samt vilka implikationer dessa begreppsliga relationer eventuellt har för vår förståelse av värdebärare, organiska enheter, ojämförbarhet, och så vidare. Mitt fokus kommer främst vara olika teorier som hävdar en stark koppling mellan värdebegrepp och skäl för attityder av olika slag.

Samtidigt hoppas jag noggrant följa diskussioner inom språk- och medvetandefilosofin, då jag bland annat har ett starkt intresse för två-dimensionell semantik och fenomenet intentionalitet. Jag hoppas även engagera mig i Filosofiska Föreningen där jag för närvarande är ledamot.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Andres Garcia

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.garciafil.luse

Telefon 046–222 00 00

Rum LUX:B532

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30