lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Presentation om syntolkning på Bokmässan
2017-09-25
Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
2017-09-13
Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
2017-08-22
I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
2017-08-03
Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

Korpar kan planera som människoapor
2017-08-02
En artikel av Can Kabadayi och Mathias Osvath har publicerats i tidskriften Science och fått stor ...

Fler nyheter