lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Conference on Formal Epistemology and Social Networks in Lund 24-25 April 2018
2017-12-12
This conference highlights the state of the art and, in particular, recent advances in using ...

Två bidrag till internationell postdok
2017-11-29
Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en ...

Bidrag till forskning om lärande och matematik
2017-11-03
Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, ...

Presentation om syntolkning på Bokmässan
2017-09-25
Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
2017-09-13
Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

Fler nyheter