lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filosofiska institutionen


Administration


Anna Östberg

Anna Östberg

inköpssamordnare, katalogadministratör, skyddsombud, utbildningsadministratör

anna.ostbergfil.luse
046–222 75 90


Kognitionsvetenskap


Praktisk filosofi


Wlodek Rabinowicz

Wlodek Rabinowicz

professor, professor emeritus

wlodek.rabinowiczfil.luse
046–222 75 95


Teoretisk filosofi


Jan Hartman

universitetslektor

jan.hartmanfil.luse
046–222 32 53