lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Doktorandinformation

Här hittar du som doktorand på filosofiska institutionen information kring dina forskarstudier: allmänna studieplaner och kursplaner, praktisk information och blanketter samt länk till individuell studieplan. För att hitta din individuella studieplan loggar du in på HT:s intranät med din Lucat-identitet.

Studieplaner

Kursplaner

Här hittar du ämneskursplaner för den obligatoriska kursdelen (52.5 hp) av forskarutbildningen.

Disputation

Här hittar du information om licentiatseminarium och doktorsdisputation. Mer detaljerad information hittar du på HT:s sidor om utbildning på forskarnivå.

Praktisk information och blanketter

Här hittar du blanketter för löneförhöjning, förlängning av studiestöd, tjänstledighet och friskvårdsersättning.

Doktorandfackliga sidor

Doktorandkår och doktorandråd tillvaratar doktorandernas intressen i förhållande till universitet och området. På kårens hemsida kan du också hitta information angående doktorandens rättigheter och skyldigheter under studietiden.

Övriga länkar