lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarstuderande

Kognitionsvetenskap

Andrey Anikin

046–222 02 84

Zahra Gharaee

046–222 32 68

Kristin Ingvarsdottir

046–222 40 45

Betty Tärning

046–222 40 45

Stefan Winberg

046–222 32 68


Praktisk filosofi

Andres Garcia

046–222 00 00

Frits Gåvertsson

046–222 78 59


Teoretisk filosofi

Justine Jacot

046–222 76 42

Patrizio Lo Presti

046–222 00 00

Oscar Ralsmark

046–222 00 00