lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Praktisk filosofi

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer.

Lunds praktiska filosofer har under senare år fått externa medel till ett flertal forskningsprojekt, inom olika delar av ämnet. Projekten spänner över följande teman: Filosofiska teorier om värde, välfärdsbegreppet, förtjänst och ansvar, praktisk rationalitet, teorier om skäl, kollektiva handlingar, intentionsbegreppet, och dynamiskt beslutsfattande.

Ser man mer generellt på forskningen inom ämnet vid institutionen är det fem områden som i nuläget drar till sig den största forskningsaktiviteten: moralfilosofi, axiologi (= värdeteori), politisk filosofi, beslutsteori, handlingsfilosofi och social ontologi. Forskningen är starkt internationellt orienterad och enskilda forskningsinsatser har tilldragit sig internationell uppmärksamhet.

Forskningsprojekt i praktisk filosofi

Agentskap: Kollektiva och individuella perspektiv (Björn Petersson)../projekt/526

Autonomi (Ylva von Gerber)

Avsiktlighet och agentperspektiv (Björn Petersson)

Brottsoffer och rätten till straff (David Alm)

Dygdetik: normativ teori och moralisk praktik (Johan Brännmark)

Dynamiska rättigheter (David Alm)

Metaphysics and Collectivity

Moraliskt ansvar: en individualistikst ansats (Andras Szigeti)

Om Våra Goda Skäl (Toni Rønnow-Rasmussen)

Practical Knowledge and Mistakes (Cathrine Felix)

Rights and Duties (Marcus Agnafors)

Stoicism Revisited (Frits Gåvertsson)

Värderelationer (Henrik Andersson)

Värdeteoretisk subjektivism (Fritz-Anton Fritzson)

Värdeteori (Wlodek Rabinowicz)

What's the Value of Sustainable Development? (Eric Brandstedt)