lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i kognitionsvetenskap och leder The Educational Technology Group.

Läs mer om min grupps forskning på:
http://www.lucs.lu.se/educational-technology/

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (2 st)
Artiklar (20 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (34 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (6 st)
Tidningsartiklar (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Agneta Gulz

Professor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Handledare
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post agneta.gulzlucs.luse

Telefon 046–222 32 69

Rum LUX:B454

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (professor)
Box 882, 251 08 Helsingborg (handledare)

Internpost hämtställe 30

Länk