lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktor i praktisk filosofi. Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, närmare bestämt om en rättvis fördelning av kostnaderna och fördelarna av att hantera klimatförändringarna. Ett relaterat forskningsintresse är intergenerationell rättvisa, alltså rättvisefrågor mellan generationer. Därutöver har jag ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, i synnerhet dess metodologiska grund och John Rawls teorier och metoder. Har även forskat och undervisat i mänskliga rättigheter.

Mellan 2015-2017 forskade jag vid the London School of Economics and Political Science.

Sedan juni 2015 jobbar jag med ett postdok-projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) om relationen mellan klimatetik och klimatpolitik.

Forskning

Om forskningen

Doktor i praktisk filosofi. Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, närmare bestämt om en rättvis fördelning av kostnaderna och fördelarna av att hantera klimatförändringarna. Ett relaterat forskningsintresse är intergenerationell rättvisa, alltså rättvisefrågor mellan generationer. Därutöver har jag ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, i synnerhet dess metodologiska grund och John Rawls teorier och metoder. Har även forskat och undervisat i mänskliga rättigheter.

Mellan 2015-2017 forskade jag vid the London School of Economics and Political Science.

Sedan juni 2015 jobbar jag med ett postdok-projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) om relationen mellan klimatetik och klimatpolitik.

Sedan juni 2015 jobbar jag med ett postdoc-projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) om relationen mellan klimatetik och klimatpolitik.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (3 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Forskningsanslag:
- Projektanslag från Vetenskapsrådet för Internationell postdok. Projekt: 'Constructive Climate Ethics: How to Make Ethical Theorising Relevant to Climate Policy', 2015-2018.

Stipendier:

- Stiftelsen Erik och Gurli Hultengrens fond för filosofi, 2010, 2011, 2016.

- Lars Johan Wallmarks stipendiefond, 2014.

- LMK Stiftelsen, 2014.

- Stiftelsen Fil dr Uno Otterstedts fond för främjande av vet. forskning och undervisning, 2017.

Eric Brandstedt

Gästforskare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eric.brandstedtfil.luse

Mobil 076–306 75 64

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30