Person

Victoria Höög

Docent

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Teoretisk filosofi
 • Filosofiska institutionen

Universitetslektor

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post victoria.hoogkultur.luse

Telefon 046–222 75 99

Rum
LUX:C354 (docent)
C354 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mina forskningsintressen finns i skärningspunkterna mellan filosofi, idéhistoria och vetenskapsstudier. Jag har varit gästforskare 2004-2006 vid Berkeley,samt inviterad forskare i Norge, Danmark,Frankrike, Portugal, Spanien, UK, och Japan. USA. Mellan 2013 och 2016 initierade och ledde jag Lunds universitets STS seminarium med många internationella föreläsare.

Nyligen har jag påbörjatett nytt projekt med titeln ”Rethinking the Standards Accounts of Science and Democracy.” Projektets fokus är spänningen mellan expertstyre och medborgerligt inflytande, som funnits alltsedan upplysningen då vetenskaperna blev centrala byggstenar i den västerländska moderniteten. I projektets initiala fas undersöks den europeiska diskussionen före 1980 om vetenskapernas autonomi och relationen till den tidiga nyliberalismens framväxt under mellankrigstiden i ljuset av nutida idékomplex som postdemokrati och postvetenskap,

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (12 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Victoria Höög

Docent

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Teoretisk filosofi
 • Filosofiska institutionen

Universitetslektor

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post victoria.hoogkultur.luse

Telefon 046–222 75 99

Rum
LUX:C354 (docent)
C354 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09