Masterprogram

HAKOG – Tvåårig master i kognitionsvetenskap

Välkommen till vårt tvååriga masterprogram i kognitionsvetenskap! På denna sida hittar du länkar till kurshemsidor, utbildningsplan, programöversikt, och annat matnyttigt. På LUCS (Lund University Cognitive Science) egna hemsida www.lucs.lu.se kan du läsa mer om forskningen och de olika kurserna, men det är på den här sidan som kursinformationen uppdateras kontinuerligt.

Utbildningsöversikt

Kognitionsvetenskap – Masterprogram, 120.0 hp

Ett övergripande mål är att bättre förstå samspelet mellan människor och deras omgivning, för att kunna bidra till att utveckla system, artefakter och metoder som fungerar bra för människor. Kognitionsvetenskap utforskar tänkandet från ett flertal vetenskapliga perspektiv. Företeelser som perception, agerande, minne, lärande, kommunikation, begreppsbildning, beslutsfattande, och människans interaktion med och i komplexa miljöer står i centrum. Dessa företeelser studeras genom kombinationer av kunskap och metoder från psykologi, datavetenskap, neurovetenskap, biologi, lingvistik, filosofi, antropologi, pedagogik, och informatik. Den mångfacetterade ansatsen baserar sig på: (i) artificiella system som robotar och virtuella agenter; (ii) biologiska system, i synnerhet andra människor och andra djur; (iii) hur kunskapsvarelser utvecklas över tid: evolutionärt och individuellt, samt (iv) hur strukturer i kognitiva processer varierar under olika omständigheter.

Viktiga dokument

Delkurs-sidor

Ansökan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan söka är inför höstterminen 2021. Ansökan görs via antagning.se.

Mer information

Studievägledare, Eva Sjöstrand,
046-222 09 23, studievagledarelucs.luse
Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2021-03-04