lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram

HAKOG – Tvåårig master i kognitionsvetenskap

Välkommen till vårt tvååriga masterprogram i kognitionsvetenskap!

Programmet ges varannan hösttermin. Nästa gång du kan söka är inför HT2019. 

På denna sida hittar du länkar till kurshemsidor, utbildningsplan, programöversikt, och annat matnyttigt. På LUCS (Lund University Cognitive Science) egna hemsida www.lucs.lu.se kan du läsa mer om forskningen och de olika kurserna, men det är på fil.lu.se som kursinformationen uppdateras kontinuerligt.

Kontaktperson
Eva Sjöstrand, studievägledare
046-222 09 23, studievagledarelucs.luse

Utbildningsöversikt

Kognitionsvetenskap – Masterprogram, 120.0 hp

Ett övergripande mål är att bättre förstå samspelet mellan människor och deras omgivning, för att kunna bidra till att utveckla system, artefakter och metoder som fungerar bra för människor. Kognitionsvetenskap utforskar tänkandet från ett flertal vetenskapliga perspektiv. Företeelser som perception, agerande, minne, lärande, kommunikation, begreppsbildning, beslutsfattande, och människans interaktion med och i komplexa miljöer står i centrum. Dessa företeelser studeras genom kombinationer av kunskap och metoder från psykologi, datavetenskap, neurovetenskap, biologi, lingvistik, filosofi, antropologi, pedagogik, och informatik. Den mångfacetterade ansatsen baserar sig på: (i) artificiella system som robotar och virtuella agenter; (ii) biologiska system, i synnerhet andra människor och andra djur; (iii) hur kunskapsvarelser utvecklas över tid: evolutionärt och individuellt, samt (iv) hur strukturer i kognitiva processer varierar under olika omständigheter.

Viktiga dokument

Delkurs-sidor

Termin 1: Hösttermin

Kognitionsvetenskap: Introduktionskurs, 15 hp (KOGM01)

Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv, 7,5 hp (KOGP13)

Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp (KOGP02)

Termin 2: Vårtermin

Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation, 7,5 hp (KOGP04)

Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design, 7,5 hp (KOGP06)

Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik, 7,5 hp (KOGP08)

Kognitionsvetenskap: Projekt, 7,5 hp (KOGP07)

Termin 3: Hösttermin

Kognitionsvetenskap: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter, 7,5 hp (KOGP05)http://www.fil.lu.se/kurs/KOGP10/

Kognitionsvetenskap: Kognition, lärande och avancerad teknologi, 7,5 hp (KOGP10)http://www.fil.lu.se/kurs/KOGP09/

Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP09)

Termin 4: Vårtermin

Kognitionsvetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (KOGM20)