lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation

KOGP04

Kurskod: KOGP04
Engelsk titel: Cognitive Science: Cognition and Communication
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2014.

Kurstillfälle: vårterminen 2014
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2014-02-20 – 2014-03-24
Behörighet: minst 90 hp i något av ämnena antropologi, allmän språkvetenskap, datavetenskap, informatik, neurovetenskap, biologi, psykologi, pedagogik, teoretisk filosofi, teknisk matematik eller motsvarande kunskaper. Utbildning motsvarande 90 högskolepoäng i kognitionsforskning eller kognitionsvetenskap från annan högskola ger också särskild behörighet.
Anmälningskod: LU-71401

Lärare: Jana Holsanova

Beskrivning

Kursen ger en förståelse för hur språk, icke-verbalt beteende och visuellt (metaforiskt) tänkande har betydelse för kognition och kommunikation. Under kursens gång kommer ni att studera hur språk, visuell perception och kognition hänger samman. Ni kommer att analysera hur budskapet förs fram och hur det tas emot av användare. Kursen ger en fördjupad förståelse av vad som sker under olika kommunikativa villkor. Under kursens lopp tar vi upp olika typer av kompetenser som bildar en förutsättning för att kommunikationen ska fungera. Kursen behandlar både muntlig och skriftlig kommunikation; teknikstödd kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation och tar hänsyn till olika kommunikativa stilar och förmågor. Olika aspekter av kommunikation och kognition knyts slutligen ihop med designfrågor.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.