lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Tekn dr, Forskare

Sedan årsskiftet 2011/12 forskare på avd. för Kognitionsvetenskap (LUCS) på Lunds universitet. Innan dess doktorand och forskare på inst. för Designvetenskaper, Lunds universitet sedan år 2000.

Se mer på: http://www.lucs.lu.se/educational-technology/

Bakgrund:
- Konstnärlig/grafisk utbildning, Sverige & USA.
- Civilingenjörsexamen i teknisk fysik, Lunds universitet.
- Doktorsexamen i designvetenskaper, Lunds universitet.
- Utlandsvistelser: University of California, San Diego (UCSD).

Forskning

Forskargrupper

  • The Educational Technology Group Educational Technology Group består av seniorforskare, doktorander och masterstudenter vid Lunds och Linköpings Universitet. Gruppen utvecklar "en ny ...

Pågående projekt

Avslutade projekt

Om forskningen

Forskningsområden: Interaktionsdesign, grafisk design, kognitionsvetenskap, socialpsykologi, utbildningsvetenskap.

Specifikt forskningsfokus:
Forskning om virtuella karaktärer med fokus på pedagogiska tillämpningar, samt kommunikativa och sociala aspekter.

Publikationer

Böcker (2 st)
  • Haake, M. (2009). Embodied Pedagogical Agents: From Visual Impact to Pedagogical Implications. Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Doktorsavhandling.
  • Haake, M. (2006). Virtual Pedagogical Agents - Beyond the Constraints of the Computational Approach. Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University. Licentiatavhandling.
Redaktörskap (1 st)
  • Balkenius, C., Gulz, A., Haake, M. & Johansson, B. (2013). (Red.) Intelligent, socially oriented technology : Projects by teams of master level students in cognitive science and engineering : Anthology of master level course papers. Lund University Cognitive Studies, 154. Div. of Cognitive Science (LUCS), Lund University..
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (33 st)
Working papers (4 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Magnus Haake

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.haakelucs.luse

Rum LUX:B469

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länk