lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Magnus Haake

Tekn dr, Forskare

Sedan årsskiftet 2011/12 forskare på avd. för Kognitionsvetenskap (LUCS) på Lunds universitet. Innan dess doktorand och forskare på inst. för Designvetenskaper, Lunds universitet sedan år 2000.

Se mer på: http://www.lucs.lu.se/educational-technology/

Bakgrund:
- Konstnärlig/grafisk utbildning, Sverige & USA.
- Civilingenjörsexamen i teknisk fysik, Lunds universitet.
- Doktorsexamen i designvetenskaper, Lunds universitet.
- Utlandsvistelser: University of California, San Diego (UCSD).


Forskning

Innehållsansvarig: Magnus Haake
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-01-30

Magnus Haake

Kontaktinformation

Magnus Haake
Tekn Dr, Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Fax 046–222 48 17

Rum HT-huset:B469

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länk