lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mathias Osvath

Jag är kognitiv zoolog. Det innebär att jag i min forskning jämför kognitiva mekanismer mellan olika djurarter i syfte att förstå hur den kognitiva evolutionen går till. Forskningen leder förhoppningsvis till ökad förståelse för kognition som biologiskt fenomen.

Jag arbetar främst med människoapor och kråkfåglar. Mitt intresse ligger i att förstå de olika arterna i sig själva, men också i att förstå människans kognitiva evolution. Ett annat huvudsakligt intresse är att försöka förstå hur komplex kognition kan uppstå i naturen, och hur det dessutom kan uppstå flera gånger.

Jag är vetenskaplig föreståndare för Lunds Universitets primatforskningsstation Furuvik, och förestår tillika Lunds Universitets Corvidkognitionsstation. Jag undervisar främst inom djurkognition och relaterade ämnen. Jag är huvudhandledare åt två doktorander i projekt om fysisk kognition och planeringsförmågor hos corvider och människoapor.


Forskning

Innehållsansvarig: Mathias Osvath
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-09-19

Kontaktinformation

Mathias Osvath
Docent, vetenskaplig föreståndare, stf prefekt
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 32 99

Mobil 046–705112655

Fax 046–222 48 17

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30