lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Petter Johansson

Se hemsidan för the Choice Blindness lab: http://www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/


Forskning

Innehållsansvarig: Petter Johansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Petter Johansson

Kontaktinformation

Petter Johansson
fil.doktor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 76 42

Fax 046–222 48 17

Rum 414

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30