lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Just nu forskar jag framförallt om modallogik. Några ämnen som speciellt intresserar mig är:

- Modal fixpunkt-logik
- Automatateori
- Coalgebra
- Modellteori för modallogik
- Topologisk semantik

Jag är även intresserad av matematikens grundvalar och matematikens filosofi.

Jag disputerade 2011 med en avhandling om belief revision-teori.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (4 st)
Working papers (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Sebastian Enqvist

Postdoc
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post sebastian.enqvistfil.luse

Telefon 046–222 85 88

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30