lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i november 2011 på en avhandling i kunskapsteori. Avhandlingen behandlar olika probabilistiska definitioner av begreppet koherens. Övriga intressen är bl a samhällsvetenskapernas filosofi och metafilosofi.

2013-2015 kommer jag spendera huvuddelen av min tid vid London School of Economics (som postdoc). Jag fortsätter dock att vara anställd vid Lunds universitet.

Länkar till två bloggar jag driver finns i högerspalten.

Forskning

Forskargrupper

Avslutade projekt

  • Koherens och tillförlitlighet I detta avhandlingsprojekt undersöks kopplingen mellan begreppen koherens och tillförlitlighet med hjälp av sannolikhetsteorin. Är t ex graden av ...

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (1 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Stefan Schubert

Postdoc
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post stefan.schubertfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar