lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i november 2011 på en avhandling i kunskapsteori. Avhandlingen behandlar olika probabilistiska definitioner av begreppet koherens. Övriga intressen är bl a samhällsvetenskapernas filosofi och metafilosofi.

2013-2015 kommer jag spendera huvuddelen av min tid vid London School of Economics (som postdoc). Jag fortsätter dock att vara anställd vid Lunds universitet.

Länkar till två bloggar jag driver finns i högerspalten.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (1 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Tidigare medarbetare vid Filosofiska institutionen.

kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar