lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Stefan Schubert

Jag disputerade i november 2011 på en avhandling i kunskapsteori. Avhandlingen behandlar olika probabilistiska definitioner av begreppet koherens. Övriga intressen är bl a samhällsvetenskapernas filosofi och metafilosofi.

2013-2015 kommer jag spendera huvuddelen av min tid vid London School of Economics (som postdoc). Jag fortsätter dock att vara anställd vid Lunds universitet.

Länkar till två bloggar jag driver finns i högerspalten.


Forskning

Innehållsansvarig: Stefan Schubert
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-10-09

Stefan Schubert

Kontaktinformation

Stefan Schubert
Postdoc
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

E-post

Fax 046–222 44 24

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länkar