lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Stefan Schubert

Jag disputerade i november 2011 på en avhandling i kunskapsteori. Avhandlingen behandlar olika probabilistiska definitioner av begreppet koherens. Övriga intressen är bl a samhällsvetenskapernas filosofi och metafilosofi.

2013-2015 kommer jag spendera huvuddelen av min tid vid London School of Economics (som postdoc). Jag fortsätter dock att vara anställd vid Lunds universitet.


Forskning

Innehållsansvarig: Stefan Schubert
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Stefan Schubert

Kontaktinformation

Stefan Schubert
Postdoc
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

E-post

Fax 046–222 44 24

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30