lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sverker Sikström

Se min hemsida på http://www.lucs.lu.se/sverker.sikstrom/


Forskning

Innehållsansvarig: Sverker Sikström
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Sverker Sikström

Kontaktinformation

Sverker Sikström
professor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Fax 046–222 48 17

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länk