lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sverker Sikström

Se min hemsida på http://www.lucs.lu.se/sverker.sikstrom/


Forskning

Innehållsansvarig: Sverker Sikström
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Sverker Sikström

Kontaktinformation

Sverker Sikström
professor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Fax 046–222 48 17

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
222 22 Lund

Hämtställe 30

Länk