lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Se min hemsida på http://www.lucs.lu.se/sverker.sikstrom/

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar (41 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (25 st)
Working papers (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Sverker Sikström

Tidigare medarbetare vid Filosofiska institutionen.

Sverker Sikström kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk