lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är seniorprofessor i praktisk filosofi vid Lunds universitet och Centennial Professor vid London School of Economics. Efter att ha studerat filosofi i Warszawa och sedan i Uppsala disputerade jag i Uppsala 1979. Där stannade jag sedan kvar, först som forskardocent och sedan som lektor i praktisk filosofi. Under denna period var jag t.f. professor i praktisk filosofi 1987-89, prefekt för Filosofiska institutionen i Uppsala 1988-93 och en av direktorer för Svenska kollegiet för avancerade studier (SCAS) 1994-95.
1995 utnämndes jag till professor i praktisk filosofi i Lund.
Forskningsområden: moralfilosofi, värdeteori, beslutsteori och filosofisk logik.
F. n. forskar jag främst inom värdeteor och beslutsteori.
Andra aktuella uppdrag: Long-term Fellow vid SCAS. Medredaktör för Theoria samt för Philosophy and Phenomenological Research.

Forskning

Avslutade projekt

  • Värdeteori (Forskningsledare) Projektet fokuserar på värdeanalys med tonvikt på s.k. ’formell axiologi’ (formell värdeteori). Avsikten är att studerara de strukturella dragen ...

Om forskningen

Senaste publikationer (urval):
-"Buck-Passing and the Right Kind of Reasons", med T. Rønnow-Rasmussen, Philosophical Quarterly 2006
-"Democratic Answers to Complex Questions - An Epistemic Perspective", med L. Bovens, Synthese 2006
“Pragmatic Arguments for Rationality Constraints”, i Galavotti, Scazzieri & Suppes (eds), Reasoning, Rationality and Probability, Stanford: CSLI Publications 2008
-"Value Relations", Theoria 2008
-"Incommensurability and Vagueness", Proc. of Aristotelian Soc., Suppl. Vol. 2009
-"Preference Utilitarianism by Way of Preference Change?", i Grüne-Yanoff & Hansson (eds), Preference Change, Springer 2009
-"The Puzzle of the Hats", med Luc Bovens, Synthese 2009
-"Broome and the Intuition of Neutrality", Philosophical Issues 2009
-"Analyticity and Possible Worlds", Erkenntnis 2010
-"Better to Be than Not to Be?", med G. Arrhenius, i Joas & Klein (eds), The Benefit of Broad Horizons, Brill 2010.
-"Value Relations Revisited", Economics and Philosophy 2012
-"The Interference Problem for the Betting Interpretation of Degrees of Belief", med L. Eriksson, Synthese 2013.
-“Safeguards of a Disunified Mind”, Inquiry 2014.
-“Two Intuitions About Free Will: Alternative Possibilities and Intentional Endorsement”, med C. List, Philosophical Perspectives 2014.
-"Value Superiority", med Arrhenius, i Hirose & Olson (eds), The Oxford Handbook of Value Theory, OUP 2015.
-"The Value of Existence", med Arrhenius, ibid.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (44 st)
Bokkapitel (31 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (5 st)
Rapporter (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Tidigare uppdrag: Huvudredaktör for Theoria 1996-1999. Redaktör för Economics and Philosophy 1997-2002. President för European Society for Analytic Philosophy 1999-2002. Ordf. för Svenska filosofisällskapet 2007-2009. Ordförande för Schockpriskommittén för logik och Filosofi vid Kungl. Vetenskapsakademien 2009-2014.

Forskningsanslag: Riksbankens Jubileumsfond 1999-2003, 2003-2007, Vetenskapsrådet: 2007-2012.

Forskningsvistelser: Leibnizprofessor vid universitetet i Leipzig 2000; adjungerad professor vid Research School for Social Sciences i Canberra 2003-2007, gästforskare vid All Souls i Oxford 2007, vid SCAS 1994, 2004,2008,2011, 2014 och vid University College i Oxford 2013; Centenary Fellow - Scots Philosophical Association 2013; gästforskare inom det faransk-svenska programmet i ekonomi och filosofi - Paris 2013 och 2014.
Festskrifter:
"Odds and Ends: Philosophical essays Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by S. Lindström, R. Sliwinski and J. Österberg, Uppsala 1996;
"Hommage à Wlodek: 60 Philosophical Papers Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by T. Rönnow-Rasmussen, B. Petersson, J. Josefsson and D. Egonsson, Lund 2007, http://www.fil.lu.se/hommageawlodek

Lärda sällskap: Institut International de Philosophie, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Academia Europaea, Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Vetenskapssocieteteten i Lund, Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Tampereklubben.

Wlodek Rabinowicz

Professor, professor emeritus
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wlodek.rabinowiczfil.luse

Telefon 046–222 75 95

Rum LUX:B520

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30