lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Asger Kirkeby-Hinrup

I am working on my ph.d. thesis in the domain of representational ( higher order ) theories of consciousness.


Forskning

  • Forskargrupp

Innehållsansvarig: Asger Kirkeby-Hinrup
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Asger Kirkeby-Hinrup

Kontaktinformation

Asger Kirkeby-Hinrup
Doktorand
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 76 42

Mobil 0 760 913 692

Fax 046–222 44 24

Rum 212

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
222 22 Lund

Hämtställe 30