lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Frits Gåvertsson

Jag blev, efter studier i religionsvetenskap, praktisk filosofi, etik och idé- och lärdomshistoria, antagen som doktorand i praktisk filosofi september 2011.

Jag arbetar huvudsakligen med dygdetiska teorier, med ett särskilt fokus på eudaimonistiska teoribildningar. Jag intresserar mig även för närliggande problemkomplex och teorier såsom frågor rörande moralisk kodifierbarhet och partikularism.

Övriga intresseområden innefattar filosofins historia (i viss mening innefattande historiefilosofi och historieteori), metaetik, etisk teori, värdeteori, moralpsykologi, epistemologi, och biomedicinsk etik.


Forskning

  • Avhandlingsprojekt

Undervisning

Innehållsansvarig: Frits Gåvertsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-05-04

Frits Gåvertsson

Kontaktinformation

Frits Gåvertsson
Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 78 59

Fax 046–222 44 24

Rum 312

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
222 22 Lund

Hämtställe 30