lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

History of Ideas: Level 2

ILHA20

Course code: ILHA20
Swedish title: Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The information below was about autumn 2019. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: autumn 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-09-02 – 2020-01-19
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-31211

Introductory meeting: 2019-10-23 at 15.00 – 16.00: LUX:C337

Teachers: Charlotte Christensen-Nugues, Ingrid Dunér, Victoria Höög, Thomas Kaiserfeld, Matthew Norris

Module information

  1. Placing Intellectual History, 7.5 ECTS
  2. History of Ideas in Sweden, 7.5 ECTS
  3. Classics in the History of Ideas, 7.5 ECTS
  4. Essay, 7.5 ECTS

Description

Kursen erbjuder både en allmän orientering i idéhistorisk forskning och en fördjupning i specifika tematiker och idéhistoriska miljöer. Kursen ger tillfälle att reflektera över hur idéhistorisk forskning kan bedrivas och har bedrivits, grundläggande teoretiska perspektiv och historiografiska traditioner samt hur dessa tillämpas i olika sammanhang.

Kursen är uppdelad på fyra delkurser. Under den första delkursen studeras utifrån historiska exempel det intellektuella livets relation till specifika platser där idéer och kunskap produceras, diskuteras och förmedlas. I den följande delkursen får studenterna med hjälp av källtexter och vetenskapliga artiklar diskutera och analysera centrala debatter i svensk idéhistorisk forskning. Under den tredje delkursen läses, diskuteras och analyseras klassiker inom historieskrivningen såsom exempelvis verk av Skinner, Kuhn eller Lovejoy. Den fjärde delkursen, som delvis löper parallellt med de andra, lägger tonvikten vid metodiska och praktiska frågor i forskningsarbetet och avslutas med en egenhändigt författad uppsats. 

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser:
1. Idéhistoriska platser (7,5 hp)
2. Debatter i svensk idéhistorisk forskning (7,5 hp)
3. Klassiker i historieskrivningen (7,5 hp)
4. Uppsatskurs (7,5 hp)

Important dates – Spring semester 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions