Course

Course code: FTEK01
Swedish title: Teoretisk filosofi: Kandidatkurs
ECTS credits: 30

The information below is about this semester. The course is also given spring semester 2023. Choose semester above for more information!

Study period: autumn semester 2022
Language of instruction: Swedish

Type of studies: full time, day
Study period: 2022-08-29 – 2023-01-15
Application code: LU-33013

Type of studies: part time, 50 %, day
Study period: 2022-08-29 – 2023-06-04
Application code: LU-33012

Introductory meeting: 2022-08-29 at 9:15 – 10:00

Teachers: Fredrik Eriksson, Erik J Olsson, Robin Stenwall

Description

Existerar det en värld oberoende av vårt tänkande? Vad är egenskaper? Vad är orsakande? Vet vi vad vi menar? Finns det logiska gränser för vår kunskap?

I kursen behandlar vi centrala problem inom aktuell teoretiskfilosofisk diskussion. Originalartiklar inom områdena kunskapsteori, metafysik, logik, medvetandefilosofi och vetenskapsteori analyseras. Det läggs stor vikt vid färdighetstränande moment där du i samband med seminarier i tal och skrift får sammanfatta, analysera och värdera de argument som presenteras i nämnda originalartiklar. Du ska också skriva ett examensarbete om ett självvalt filosofiskt problem under överinseende av en handledare. När examensarbetet är färdigt presenteras det på ett seminarium. Det ingår också i detta kursmoment att opponera på någon medstudents uppsats. Kursen består av följande delkurser:

  1. Centrala problem i 1900-talets filosofi, 15 hp
  2. Examensarbete, 15 hp

Modules

  1. Central Issues in Modern Theoretical Philosophy, 15 ECTS
  2. Essay, 15 ECTS

Important dates – spring semester 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Swedish
16 januari 2023 – 4 juni 2023

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
In Swedish
16 januari 2023 – 14 januari 2024

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2022

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 55,000
First payment: SEK 55,000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15