Kurs

Kurskod: FTEK01
Engelsk titel: Theoretical Philosophy: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2022. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Behörighet: Grundläggande samt Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs (FTEA21 el FTE702 el FTEX72)

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-33013

Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-33012

Introduktionsmöte: 2022-08-29 kl. 9.15 – 10.00

Lärare: Fredrik Eriksson, Erik J Olsson, Robin Stenwall

Beskrivning

Existerar det en värld oberoende av vårt tänkande? Vad är egenskaper? Vad är orsakande? Vet vi vad vi menar? Finns det logiska gränser för vår kunskap?

I kursen behandlar vi centrala problem inom aktuell teoretiskfilosofisk diskussion. Originalartiklar inom områdena kunskapsteori, metafysik, logik, medvetandefilosofi och vetenskapsteori analyseras. Det läggs stor vikt vid färdighetstränande moment där du i samband med seminarier i tal och skrift får sammanfatta, analysera och värdera de argument som presenteras i nämnda originalartiklar. Du ska också skriva ett examensarbete om ett självvalt filosofiskt problem under överinseende av en handledare. När examensarbetet är färdigt presenteras det på ett seminarium. Det ingår också i detta kursmoment att opponera på någon medstudents uppsats. Kursen består av följande delkurser:

  1. Centrala problem i 1900-talets filosofi, 15 hp
  2. Examensarbete, 15 hp

Ingående delar

  • Centrala problem i 1900-talets filosofi, 15 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Sista anmälningsdag den 16 oktober 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
15 januari 2024 – 19 januari 2025

Sista anmälningsdag den 16 oktober 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Teoretisk filosofi: Kandidatkurs är 55 000 SEK.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15