lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jenny Oldbring

Utbildningsadministratör, projektadministratör
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post jenny.oldbringfil.luse

Telefon 046–222 034 97

Rum LUX: B509

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30