Kurs

Kurskod: SASH66
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2021. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Studiesätt: typeofstudy.67, dagtid
Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-03-08
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-70801
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Kursen One world, One Morality är en introduktionskurs på 7,5 p inom ämnet praktisk filosofi. I kursen tydliggörs den fundamentala roll som moralfrågor har inom en stor mängd områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan. Kursen ger en historisk bakgrund till några klassiska etiska teorier, som utilitarism, kontraktsteorier och dygdeetik, samt lyfter fram nyare feministiska omsorgsteorier. Kursen presenterar några olika teoretiska verktyg som används för att hantera frågor om vad som är rätt och fel, gott och ont.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund,
På engelska
18 januari 2021 – 8 mars 2021

Sista anmälningsdag den 15 oktober 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för One World, One Morality är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2021

15

oktober 2020