Kurs

Kurskod: SASH92
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: 67 %, dagtid
Kursperiod: 2023-10-24 – 2023-12-14
Kursspråk: engelska

Anmälningskod: LU-33013
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Valentina Fantasia, Jakob Stenseke, Gabriel Vogel

Beskrivning

Artificiell intelligens och sociala robotar blir en allt större del av våra liv, vilket ger upphov till viktiga frågor: kommer AI-system att bli mer empatiska och smartare än människor, och kommer de att använda sin ökade intelligens för att härska över oss? Och om de utvecklar dessa förmågor, kommer vi då att föredra dem framför mänskliga partners?

På den här kursen kommer vi att utforska och reflektera kring skillnaden mellan att umgås med en annan människa jämfört med en robot; och hur sociala robotar förändrar hur vi lever, tänker, interagerar och arbetar -- nu och i framtiden. På kursen presenteras kontrasterande synsätt på mänsklig social kognition, tillsammans med litteratur om forskning som rör interaktion mellan människor och robotar. Kursen kommer också att beröra olika frågor som uppstår när vi betraktar denna typ av interaktion: om etik, relationer och förståelse. Vi kommer att diskutera och försöka besvara frågan: varför, och i vilka sammanhang, behöver vi människor sociala robotar som partners?

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-15