Person

Bengt Hansson

Professor emeritus

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bengt.hanssonfil.luse

Telefon 046–222 75 94

Mobil 070–814 88 63

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (2 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Bengt Hansson

Professor emeritus

  • Teoretisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bengt.hanssonfil.luse

Telefon 046–222 75 94

Mobil 070–814 88 63

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30