lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Can Kabadayi

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post can.kabadayilucs.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30