lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Intresseområden: språkfilosofi, kognitionsvetenskap, evolutionära och utvecklingsmässiga perspektiv på uppmärksamhet och referens. Undervisar bl a i språkfilosofi sedan 1988. Forskar inom följande områden: demonstrativer och ostension, intentionalitet, självmedvetande, situerad och distribuerad kognition, individuell och gemensam uppmärksamhet, kreativitet, språkets evolution och ontogenes. Monografi The Indexical 'I'. The First Person in Thought and Language. Dordrecht: Kluwer Academic Publ., Synthese Library (1997).

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (29 st)
Bokkapitel (20 st)
Konferensbidrag (19 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (3 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Ingar Brinck

Professor
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ingar.brinckfil.luse

Telefon 046–222 08 97

Mobil 070–920 81 25

Rum LUX:B522

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30