lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Johannes Persson är professor i teoretisk filosofi. Han disputerade 1997 på en avhandling om orsaksbegreppet och några av dess centrala tillämpningar (Causal Facts, Library of Theoria no. 22, Stockholm: Thales, 1997). Han forskar inom två stora tvärvetenskapliga program: "Vetenskap och beprövad erfarenhet/Science and Proven Experience" (vbe.lu.se, finansierat av RJ) och Linnéprogrammet LUCID (lucid.lu.se).

Johannes är sedan 2018 HT-fakulteternas dekan.

2007 var han visiting fellow vid Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh

Forskning

Om forskningen

Johannes nuvarande forskning bedrivs huvudsakligen inom två stora forskningsprogram. 1) Det RJ-finansierade "Vetenskap och beprövad erfarenhet", http://www.vbe.lu.se/ (2015-2021) och 2) det Formas-finansierade Linnéprogrammet LUCID, http://www.lucid.lu.se/ (2008-2018). Johannes forskning är inriktad på centrala begrepp (t ex beprövad erfarenhet), vetenskapsteori (förklaringar, interdisciplinaritet, mekanismer och olika typer av evidens), teorier om beslutsfattande och risk.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (9 st)
Artiklar (46 st)
Bokkapitel (32 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (5 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (2 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Dekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

programkoordinator luPOD, Lunds universitets postdoktorala program, 2009-2015
prefekt, institutionen för utbildningsvetenskap 2011-2014
prefekt, filosofiska institutionen 2001-2007

Johannes Persson

Professor
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Dekan
Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post johannes.perssonfil.luse

Telefon 046–222 09 24

Rum LUX:B523

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30