lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar som doktorand med inriktning på kognitiv zoologi. Eftersom jag är intresserad av komparativ- och utvecklingsforskning har jag genomfört studier med barn förut och jag samverka med vuxna och djur just nu. Mitt ämne är episodisk hukommelse och alla kapaciteten att koppla till, alltså själv-erkännande, tids- och rymdsuppfattning, planering. För tillfället är mitt mål att verkställa “memory for action” begreppet i studier med korpar här i Lund och i Vienna, och om möjligt med människor, och människoapor i Furuviksparken.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Katarzyna Bobrowicz

Doktorand
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post katarzyna.bobrowiczlucs.luse

Rum LUX:B476

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30