lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

 

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Katarzyna Bobrowicz

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post katarzyna.bobrowiczlucs.luse

Rum LUX:B476

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30