lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kristin Ingvarsdottir

Doktorand
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kristin.ingvarsdottirfil.luse

Telefon 046–222 40 45

Mobil 076–196 62 88

Rum LUX:B476

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30