lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i praktisk filosofi sedan hösten 2018 inom projektet "Lund Gothenburg Responsibility Project". Mina huvudsakliga forskningsintressen är klander, moraliskt ansvar, känslornas filosofi, feministisk filosofi och värdeteori.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Marta Johansson

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post marta.johanssonfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30