Person

michael.rantalucs.luse | 2021-11-15
Michael Ranta

Forskare

  • Språk- och litteraturcentrum

Affilierad forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post michael.rantalucs.luse

Telefon 046–222 84 42

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (forskare)
Helgonavägen 3, Lund (affilierad forskare)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare)
Box 192, 221 00 Lund (affilierad forskare)

Internpost hämtställe
20 (forskare)
30 (affilierad forskare)

Arbetstiteln för min pågående forskningsinriktning är “The Representation of Action and Time in the Visual Arts“. En grundläggande fråga rör bilders förmåga att skildra handlingar, berättelser och temporala strukturer. Vilken roll spelar betraktarens mentala och typifierande föreställningar rörande olikartade handlingssekvenser? Och hur kan bilder implicera vidare världsbilder eller meta-narrativa strukturer? Dessa frågor behandlas utifrån ett interdisciplinärt perspektiv (spec. från ämnesfält som konsthistoria, filosofi, semiotik, narratologi, kognitiv psykologi) och relateras till konkret konsthistoriskt bildmaterial.

2014 - 2016 har jag varit delaktig i det interdisciplinära forskningsprojektet "The Making of Them and Us: Cultural Encounters Conveyed Through Pictorial Narrative", finansierat av stiftelsen Marcus and Amalia Wallenbergs Minnesfond. 2017 - 2019 deltar jag i projektet "Storytelling in Rock Art", finansierat av VR.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (20 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (7 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (13 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Deltagande med presentation vid följande kongresser :

- XIIIth International Congress of Aesthetics (Lahti/Finland) - augusti 1995

- VIth International Congress of Semiotics (Guadalajara/Mexico) - juli 1997

- XVth Congress of the International Association of Empirical Aesthetics (Rom, Italien) - september 1998

- Konferens "Estetiken och konstarternas historia"("Aesthetics and the History of the Arts"), arrangerat av Nordiska sällskapet för estetik ["Nordic Society of Aesthetics" - NSE] (Umeå) - juni 2000

- VIth Nordic Congress of Art History, arrangerat av Nordik(Uppsala) - June 2000

- XVIth Congress of the International Association of Empirical Aesthetics (New York, USA) - augusti 2000

- Konferens "Aesthetics and Contemporary Art", arrangerat av NSE och Deutsche Gesellschaft für Ästhetik (Berlin, Germany) - oktober 2000.

- XVth International Congress of Aesthetics (Tokyo, Japan) - augusti 2001

- Konferens "Aesthetics and Art Research", arrangerat av NSE (Helsinki, Finland) - maj 2002

- XVIth International Congress of Aesthetics (Rio de Janeiro, Brazil) - juli 2004

- Konferens "Aesthetics and Contemporary Art", arrangerat av NSE (Oslo) - maj 2005

- Konferens "Art, Aesthetics, Life" arrangerat av NSE (Jyväskylä, Finland) - maj 2006

- Wonderground - The 2006 Design Research Society International Conference i Lissabon, Portugal - november 2006

- Konferens "The Limits of Aesthetics" arrangerat av NSE (Aarhus, Danmark) - maj 2007

- XVIIth International Congress of Aesthetics "Aesthetics Bridging Cultures"(Ankara, Turkiet) - juli 2007

- Konferens "Aesthetics and the Aesthetic: Historical and Contemporary Perspectives" arrangerat av NSE (Uppsala) - maj/juni 2008

- XVIIIth International Congress of Aesthetics "Diversities in Aesthetics"(Peking, Kina) - augusti 2010

- Konferens "Aesthetics and Politics" arrangerat av NSE (Köpenhamn) - maj 2011

- Konferens "Semiotic Society of America Annual Meeting - Worldviews" (Pittsburgh, USA) - oktober 2011

- Konferens "What Are Artworks and How Do We Experience Them?" (Aarhus) - januari 2012

- 22nd Congress of The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA): "Aesthetics@Media, Arts & Culture" (Taipei, Taiwan) - augusti 2012

- Konferens “Aesthethics as Narration and Meta-Narration” (Gdansk, Polen) – september 2012

- NORDIK 2012 Conference for Art History (Stockholm) - oktober 2012

- 2nd Global Conference: Storytelling (Salzburg, Österrike) - november 2012

- 3rd European Narratology Network conference: Emerging Vectors of Narratology - Toward Consolidation or Diversification? (Paris, Frankrike) - mars 2013

- XIXth International Congress of Aesthetics "Aesthetics in Action"(Kraków, Polen) - juli 2013

- 3rd Global Conference: “Beauty: Exploring Critical Issues" (Oxford,Storbritannien) - september 2013

- 12th World Congress of Semiotics: "New Semiotics
Between Tradition and Innovation" (Sofia, Bulgarien) - september 2014

- The First Conference of the International Association for Cognitive Semiotics (IACS)(Lund) - september 2014

- Konferens "Relevance and Narrative" (Wuppertal, Tyskland) - september/oktober 2014

- Konferens "Image. Narration. Context." (Freiburg im Breisgau, Tyskland) - mars 2015

- 7th Global Conference: Storytelling (Dubrovnik, Kroatien) - maj 2015

- 1st International Symposium on Cultural and Communication Semiotics (Chengdu, Kina) - juli 2015

- Konferens "Mind-Media-Narrative" (Warszawa, Polen) - juni 2016

- XXth International Congress of Aesthetics "Aesthetics and Mass Culture"(Seoul, Sydkorea) - juli 2016

- Konferens "Rock Art Worldings - Chronologies, materialities and ontologies" (Kalmar) - oktober 2017

- Konferens ”The interaction and interpenetration between theoretical construction of literarycriticism, value system, and cultural semiotics” (Tianjin, Kina) - juni 2018

- "20th International Rock Art Congress IFRAO 2018 (Darfo Boario Terme, Italien) - augusti/september 2018

- "The 15th Nordic Bronze Age Symposium", Lund, Juni 2019

- XXIst International Congress of Aesthetics “Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography andMedia” (Belgrade, Serbien) - juli 2019

- 14th World Congress of Semiotics "Trajectories" (Buenos Aires, Argentina) - september 2019

- (online) 9th National Congress of Aesthetics (Shenzhen, Kina) - november 2021

Fil. dr. 2000, docent 2017 i konstvetenskap (Stockholms universitet)

Formell pedagogisk utbildning:

Höstterminen 2000 har jag läst två kurser i pedagogik (på 10 p vardera) vid Lärarhögskolan, Stockholm (bl.a. med inriktning på samtalsmetodik). Under vårterminen 2001 har jag även deltagit i en fortsättning av en av dessa kurser (en s.k. grundkurs i pedagogik; 10 p). Dessutom har jag samma termin varit deltagare i en kurs i pedagogik för universitetslärare (“Universitetspedagogik i teori och praktik“), arrangerad av Stockholms universitet, som ägde rum t.o.m mitten av maj 2001 (motsvarande 10 p).

Michael Ranta

Forskare

  • Språk- och litteraturcentrum

Affilierad forskare

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post michael.rantalucs.luse

Telefon 046–222 84 42

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (forskare)
Helgonavägen 3, Lund (affilierad forskare)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare)
Box 192, 221 00 Lund (affilierad forskare)

Internpost hämtställe
20 (forskare)
30 (affilierad forskare)

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-09