lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (4 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (3 st)
Tidningsartiklar (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Rasmus Kraemmer Rendsvig

Gästforskare
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus_kraemmer.rendsvigfil.luse

Mobil +45  268 305 13

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk