lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand sedan vårterminen 2020 inom projektet "Lund Gothenburg Responsibility Project". Mina huvudsakliga forskningsintressen är känslornas filosofi, värdeteori, metaetik, moraliskt ansvar och moralpsykologi.

Robert Pál

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post robert.palfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30