lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i praktisk filosofi sedan hösten 2018. Mina huvudsakliga forskningsintressen är etik och globala prioriteringar, det vill säga hur vi bör använda våra begränsade resurser om vi vill förbättra världen så mycket som möjligt.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Signe Savén

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post signe.savenfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30