Grundkurs i teoretisk filosofi

Hur är världen beskaffad? Vad kan du veta? Vad är sanning? Vad är ett giltigt argument? Vad kan vetenskapen berätta för dig om världen? Vad är egentligen vårt medvetande?

Det här är den typ av frågor som teoretisk filosofi försöker besvara. Men för att kunna ta oss an sådana frågor ordentligt behöver vi både kunskap om vilka teorier som redan föreslagits och en bra filosofisk metod. Just därför börjar grundkursen med både en översikt av filosofins historia och träning i kritiskt tänkande. Efter att ha gett dig en stabil bas för filosofiskt tänkande går kursen vidare med en djupdykning i vetenskapsfilosofi och medvetandefilosofi. Där får du möjligheten att använda dina nya färdigheter för att ta dig an de senaste teorierna om hur vetenskapen fungerar och vad som utmärker det mänskliga medvetandet.

Information om kursen

Grundkursen i teoretisk filosofi (FTEA13) ges på heltid (30 högskolepoäng) i Lund på höst- och vårterminerna. Du behöver ha grundläggande behörighet för att bli antagen. På kursens hemsida hittar du mer information om kursens innehåll, kursplan, höstens schema och litteraturlista. Läs mer på kurshemsidan.

Anmäl dig

Anmäl dig till vårtermninen senast 16 oktober via antagning.se. Läs mer och gör anmälan här.

 

Anmälan till höstterminen 2024

Från den 15 mars kan du anmäla dig till höstterminen 2024
Anmäl dig via antagning.se

Mer information

Här hittar du mer information om kursen, kursplan, schema och litteraturlista.

Studievägledning

Har du frågor om kursen? Välkommen att kontakta studievägledare Ylva von Gerber:
studievagledarefil.luse

Tidigare studenter

Läs intervju med tidigare student.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-01-29